Veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo USA Bratislava

P.O. Box 309
814 99 Bratislava
Slovak Republic
Telefón: +421-2-5443 3338

Dozveďte sa viac o veľvyslanectve