Speakers Program Veľvyslanectva USA formulár

 • Informácie o podujatí

  o podujatí na ktoré je speaker požadovaný
 • žiadosti by mali byť zaslané v dostatočnom časovom predstihu, uveďte prípadne aj alternatívne termíny
 • prednáška, konferencia, tlačová konferencia, debata, atď.
 • študenti, akademici, novinári, samospráva, atď.
 • Informácie o žiadateľovi - inštitúcia

 • ak sú potrebné
 • Informácie o žiadateľovi - kontaktná osoba

  kontaktná osoba ktorá bude prítomná na podujatí