Summer Work & Travel Program

Si študent/ka, ktorý/á hľadá leto svojho života?

Program Summer Work & Travel je jedným z najlepších spôsobov, ako spoznať život v Spojených štátoch. Tento program poskytuje zahraničným študentom možnosť žiť a pracovať v Spojených štátoch počas letných prázdnin na vysokej škole alebo univerzite. Práca má sezónny charakter a často súvisí s cestovným ruchom v rôznych regiónoch Spojených štátov. Program zvyčajne trvá približne tri až štyri mesiace. Viac na www.letovamerike.sk.


Účastníci programu Summer Work & Travel musia:

  • ovládať angličtinu na dostatočnej úrovni, aby mohli úspešne komunikovať v anglicky hovoriacom prostredí;
  • byť študentmi vysokej školy denného štúdia zapísaní a aktívne pokračujúci v štúdiu na akreditovanej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcii mimo Spojených štátov alebo čerství absolventi;
  • mať úspešne ukončený aspoň jeden semester štúdia

Účastníci, ktorí navštevujú univerzity na Slovensku, môžu pracovať v USA od 15. mája do 15. septembra a musia sa vrátiť na Slovensko do začiatku jesenného semestra na svojich univerzitách. Program Summer Work & Travel nie je určený pre návštevníkov, ktorí chcú do USA iba cestovať.

Pokyny

Záujemcovia o program sa môžu prihlásiť priamo u sponzora so sídlom v USA alebo prostredníctvom miestnej agentúry, ktorá má dohodu s americkým sponzorom. Zoznam niektorých miestnych agentúr je uvedený nižšie a zoznam sponzorov so sídlom v USA nájdete po kliknutí na „Nájsť sponzora letného pracovného cestovania“.

Zoznam miestnych agentúr na Slovensku