Program malých grantov

Informácie o Programe malých grantov nájdete v anglickom jazyku na anglických stránkach veľvyslanectva.