Odborný štipendijný program

Professional Fellows Program – Štipendijný program pre odborníkov ponúka intenzívne štipendiá v Spojených štátoch zamerané na rozšírenie odborných znalostí budúcich lídrov z celého sveta v oblasti legislatívneho procesu a spravovania spoločnosti, občianskej angažovanosti, riadenia MVO, posilnenia ekonomického postavenia a podnikateľskej činnosti a žurnalistiky. (Great Lake Consortium)

Internetové stránky