Medzinárodný program líderstva formou krátkodobých pobytov

International Visitor Leadership Program – Medzinárodný program líderstva formou krátkodobých pobytov (IVLP) je ústredný program ministerstva zahraničných vecí USA na výmeny odborníkov. Súčasní i budúci zahraniční lídri z rôznych oblastí priamo spoznávajú túto krajinu a nadväzujú trvalé vzťahy s americkými kolegami počas krátkodobých pobytov. Odborné stretnutia odrážajú odborné záujmy účastníkov a podporujú ciele zahraničnej politiky Spojených štátov.

Internetové stránky