Grantový program Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA

Tlačové a kultúrne oddelenie (PAS) Veľvyslanectva USA každoročne podporuje rôzne iniciatívy prostredníctvom svojho grantového programu ako aj prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí. Poskytovanie grantov či uzatváranie dohôd o spolupráci závisia od dostupnosti zdrojov.

Pozrite si zverejnený zoznam možností na získanie finančnej podpory z prostriedkov PAS. Doporučujeme pravidelne sledovať túto webovú stránku kvôli aktuálnym informáciám. Prečítajte si podrobne všetky informácie o jednotlivých grantoch, vrátane programových cieľov, informácií k žiadosti ako aj podmienok oprávnenosti.

Pre viac informácií navštívte anglickú verziu tejto stránky.