Komunitné riešenia

Program Community Solutions (CPS)

Komunitné riešenia je program odborného rozvoja pre najlepších a najbystrejších globálnych komunitných lídrov v oblasti transparentnosti a zodpovednosti, tolerancie a riešenia konfliktov, životného prostredia a problémov žien. (IREX)

O PROGRAME RIEŠENIA SPOLOČENSTVA (CSP)

Program komunitných riešení (CSP), sponzorovaný americkým ministerstvom zahraničia s financiami poskytnutými vládou USA a podporovaný pri jeho implementácii IREX, poskytuje vodcom komunít z celého sveta intenzívny profesionálny rozvoj výmenný program v Spojených štátoch od augusta do decembra 2021. Študenti CSP získavajú cenné skúsenosti v komunitnej práci a posilňujú svoje kapacity na vedenie a rozvoj vo svojich domovských krajinách.

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

• Uchádzači musia byť k 1. januáru 2021 vo veku od 25 do 38 rokov
• Uchádzači musia mať minimálne dvojročné skúsenosti s prácou na rozvoji komunity, a to buď ako zamestnanci na plný alebo čiastočný úväzok alebo ako dobrovoľníci
• Žiadatelia musia žiť a pracovať vo svojej domovskej krajine (osobitná pozornosť sa môže venovať osobám so štatútom utečenca pracujúcim v mene ich domovskej komunity)
• Uchádzači musia mať vysokú úroveň ovládania hovorenej a písanej angličtiny

*Uzávierka prihlášok: 28. októbra 2020*

Internetové stránky