Komunitné riešenia

Program Community Solutions – Komunitné riešenia je program odborného rozvoja pre najlepších a najbystrejších globálnych komunitných lídrov v oblasti transparentnosti a zodpovednosti, tolerancie a riešenia konfliktov, životného prostredia a problémov žien. (IREX)

Internetové stránky