Letné kurzy Benjamina Franklina

Benjamin Franklin Summer Institute – Letné kurzy Benjamina Franklina sú intenzívne akademické kurzy, ktorých hostiteľmi sú americké vysoké školy alebo univerzity. Kurzy umožňujú mladým ľuďom vo veku 16 – 18 rokov zúčastňovať sa na intenzívnych, štvortýždňových výmenných programoch v Spojených štátoch zameraných na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska ako aj americká mládež. Kurzy využívajú interaktívne, praktické aktivity a ďalšie príležitosti na získanie bezprostredných skúseností z praxe.

Viac informácií nájdete na anglických stránkach