Akademické výmenné pobyty

Future Leaders Exchange (FLEX)

Future Leaders Exchange, alebo FLEX, je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý im umožňuje študovať na americkej strednej škole a bývať v americkej hostiteľskej rodine po dobu jedného školského roka. Program je plne financovaný Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov a jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi USA a Slovenskom tým, že študentom poskytne príležitosť vyskúšať si americký spôsob života.

Viac info nájdete na: https://www.slovakia.americancouncils.org/flex-sk

International Visitor Leadership Program

Medzinárodný program líderstva formou krátkodobých pobytov (IVLP) je ústredný program ministerstva zahraničných vecí USA na výmeny odborníkov. Súčasní i budúci zahraniční lídri z rôznych oblastí priamo spoznávajú túto krajinu a nadväzujú trvalé vzťahy s americkými kolegami počas krátkodobých pobytov. Odborné stretnutia odrážajú odborné záujmy účastníkov a podporujú ciele zahraničnej politiky Spojených štátov.

Internetové stránky