Doing Business and Investing in USA & Work and Investment Visa Seminar

Doing Business and Investing in USA & Work and Investment Visa

17.10.2019 od 10:00 – 12:00, DoubleTree by Hilton, Košice

Cieľom bezplatného seminára je oboznámiť slovenských podnikateľov s možnosťou investovania v USA vrámci SelectUSA programu a s tým súvisiace víza. Témou seminára sú okrem investorských víz aj víza pracovné. Vrámci sekcie otázok je možné diskutovať o rôznych druhoch víz, zdieľať skúsenosti slovenských firiem už investujúcich v USA. Predstaviť Obchodné oddelenie Veľvyslanectva USA a jeho služby pre firmy. Cieľom iniciatívy SelectUSA je predstaviť Spojené štáty americké ako vhodné miesto na podnikanie a umožniť ľahký prístup k federálnym programom a službám pre obchodné investície do USA.

Seminár je určený pre majiteľov, manažérov firiem, ktoré majú alebo plánujú obchodné aktivity v USA a ich predstavitelia aktuálne zvažujú, alebo už plánujú investovať v USA.

Odborný garant, prednášajúci:

Matthew Pierson, Hlavný konzul Veľvyslanectva USA na Slovensku

Marián Volent, Vedúci Obchodného oddelenia Veľvyslanectva USA na Slovensku

Kontakt: Amcham Slovakia Košice, martin.mudrak@amcham.sk