Zástupca štátneho tajomníka MZV USA pre demokraciu, ľudské práva a prácu Rob Berschinski navštívil Slovensko

Zástupca štátneho tajomníka pre demokraciu, ľudské práva a prácu Rob Berschinski navštívil Slovensko v dňoch 20. – 21. januára 2016 s cieľom prediskutovať široké spektrum ľudskoprávnych tém v kontexte vzťahov medzi Slovenskom and Spojenými štátmi americkými.

Počas svojej návštevy sa okrem iných štátnych predstaviteľov Berschinski stretol s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom, s ministrom spravodlivosti Tomášom Borcom, s ombudsmankou Janou Dubovcovou, s predsedníčkou Súdnej rady SR Janou Bajánkovou a so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Petrom Pollákom. Rozhovory boli zamerané na prebiehajúcu utečeneckú krízu a potrebu vyhýbať sa štvavej rétorike, ako aj na prebiehajúce snahy o intergráciu Rómov a iných menšín, predovšetkým v oblasti vzdelávania. Berschinski tiež hovoril o akčnom pláne na boj proti korupcii, druhom Národnom akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ako aj o novom etickom kódexe pre sudcov, pričom zdôraznil dôležitosť implementácie týchto plánov a dôsledné stíhanie korupčného správania.

Okrem stretnutí so zástupcami vlády, Berschinski hovoril aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú podpore utečencov a rómskej menšiny, otázkam právneho štátu a tiež so zástupcami podnikateľov a moslimskej komunity. Počas týchto stretnutí Berschinski zdôraznil podporu Spojených štátov amerických humanitárnemu prístupu k migračným výzvam a potrebu odmietnuť diskrimináciu v akejkoľvek forme.

Berschinski vyzdvihol silné slovensko-americké vzťahy a ocenil vládu Slovenskej republiky za jej pokračujúcu podporu spoločných snáh v Afganistane a za podporu Slovenska susediacej Ukraine.