Spoločný trh od Kalifornie až po Košice

V roku 2015 sme si pripomínali históriu: oslávili sme 100. výročie Clevelandskej dohody, jedného zo základných dokumentov československej nezávislosti, ktorá bola aj základom slovenskej štátnosti.

Zároveň sme mali príležitosť sledovať pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo za uplynulé dve desaťročia. Nezávislosť Slovenska a vstup do Európskej únie a NATO krajine priniesli stabilitu a prosperitu a prínosy sú zjavné: HDP rastie tempom nad tri percentá ročne – čo je jeden z najrýchlejších rastov v únii – a občania užívajú výhody členstva v transatlantickej komunite, medzi ktoré patria možnosti cestovať, študovať a pracovať v západných krajinách.

V uplynulom roku do USA vycestovalo približne 38-tisíc Slovákov, z toho bolo 2.700 študentov, ktorí spoznávali Ameriku prostredníctvom programu Summer Work and Travel. Ďalších sedemsto Slovákov sa zúčastnilo výmenných programov pre akademikov, či profesionálov. Spolu so slovenskou vládou pracujeme na predĺžení platnosti pracovných víz.

Okrem minulých úspechov sa zároveň tešíme z nášho potenciálu do budúcnosti. Slovenská exportne orientovaná ekonomika bude významne ťažiť z dohody o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (T-TIP), ktorá vytvorí spoločný trh pre takmer miliardu ľudí v priestore od Kalifornie až po Košice. Na Slovensku sídli množstvo malých a stredne veľkých podnikov, ktoré budú profitovať z odstránenia nadbytočných obchodných a investičných prekážok, vďaka čomu sa jednoduchšie dostanú k spotrebiteľom v USA.

V roku 2016 sa Slovensko zároveň stane predsedajúcou krajinou EÚ a prvý raz sa tak stane oficiálnym lídrom Európy. Slovensko spolu so spojencami z NATO potvrdí na summite vo Varšave svoje odhodlanie spoločne chrániť stabilitu a bezpečnosť členov aliancie.

Nový rok začneme s predsavzatím zblížiť naše krajiny ešte viac a tešíme sa z toho, že môžeme vychádzať z pevných základov nášho vzťahu.