Čo spája Američanov so Slovákmi

Máme dlhú spoločnú históriu už od americkej vojny za nezávislosť.

Pri nedávnej ceste do Spojených štátov som sa stretával s ľuďmi z celej krajiny – od New Yorku cez Pittsburgh až po San Francisco, ktorým úprimne záleží na Slovensku.

Stretol som potomkov emigrantov z 19. storočia, Čechoslovákov, ktorí opustili vlasť v 60. rokoch minulého storočia, Slovákov, čo nedávno prišli do Silicon Valley, aj Američanov dávno angažovaných v silnom partnerstve so Slovákmi.

Každý z nich svojím spôsobom stelesňuje mnohotvárny vzťah USA a Slovenska ako priateľov, partnerov a spojencov. Občania oboch krajín majú dlhú spoločnú históriu už od americkej vojny za nezávislosť, keď slovenský major Ján Ladislav Polerecký bojoval po boku Georgea Washingtona za americkú nezávislosť. Potom, v 19. storočí, sa do Spojených štátov prisťahovali státisíce Slovákov za novými príležitosťami. V Pittsburghu som hovoril s veľkou skupinou ich potomkov vrátane univerzitných študentov, ktorí sa dnes učia po slovensky. Bolo mi cťou ocitnúť sa v meste, kde českí a slovenskí prisťahovalci podpísali v roku 1918 Pittsburskú dohodu, ktorá vydláždila cestu prvému československému štátu. Zapôsobila na mňa sila pretrvávajúcich pút slovenských Američanov so Slovenskom aj po niekoľkých generáciách. Prisťahovalci prvej generácie sa podobne vracajú k svojej pôvodnej vlasti – aj po polstoročí.

V New Yorku mi popredný výskumník biomedicíny Dr. Ján Vilček porozprával o svojich filantropických nadáciách, ktoré sa snažia šíriť povedomie o tom, ako imigranti prispeli americkej spoločnosti a tiež podporiť medicínske výskumy. Mladší Slováci v New Yorku a Silicon Valley zasa vytvárajú partnerstvá s Američanmi, aby zrealizovali inovatívne nové technológie. Juraj Holub a Kristína Králiková, ktorí zastupujú slovenskú firmu Sli.do v New Yorku, mi opísali, ako technológia ich spoločnosti umožňuje divákom reagovať v reálnom čase na stretnutiach a podujatiach. Stretol som sa aj so slovenskými podnikateľmi pracujúcimi pre mnohé z najznámejších firiem (napr. Amazon, Facebook, Google) a pre startupy v Silicon Valley.

Zastavil som sa aj v Indianapolise, aby som navštívil Národnú gardu Indiany, ktorá už viac ako dvadsať rokov spolupracuje s našimi spojencami zo slovenskej armády prostredníctvom Programu štátneho partnerstva. Zaoberal som sa možnosťami, ako čo najlepšie využiť toto partnerstvo na vybudovanie ešte pevnejších väzieb medzi USA a Slovenskom vrátane civilných oblastí, ako je školstvo. Naše krajiny zápasia s podobnými výzvami a keď sa do nich pustíme spoločne, môžeme byť efektívnejší. V Indiane som navštívil dve univerzity v rámci diskusii o otázke, ako by americkí odborníci mohli podporiť slovenské snahy o reformu školstva. To by mohlo mať formu výmien v rámci fakúlt alebo pomoci slovenským univerzitám lepšie prispôsobiť prijímanie a študijné programy potrebám slovenského trhu práce. Reforma školského systému USA je naďalej búrlivo diskutovaným rozpracovaným dielom. No naša skúsenosť zápasu so školskou reformou by sa mohla ukázať užitočnou pri príprave pracovníkov pre vedomostnú ekonomiku.

Mohla by tiež lepšie pripraviť občanov, aby odmietali extrémizmus a zjednotili sa na obranu liberálnych hodnôt, ktoré sú základom úspešných demokratických spoločností. Mal som príležitosť dozvedieť sa viac o skúsenostiach Slovákov v mojej vlasti a rád by som rozvinul nové myšlienky, ktoré som si vypočul, a kontakty, ktoré som nadviazal.