Klimatická zmena zasiahla už aj Slovensko

V kontexte práve prebiehajúcej konferencia OSN o klimatických zmenách (United Nations Climate Change Conference – COP 21) by sme chceli v prvom rade venovať naše myšlienky a modlitby tým, ktorých v Paríži zasiahol nedávny teroristický útok. Spojené štáty, rovnako ako aj Slovensko, vyjadrujú podporu a solidaritu s Francúzskom. Teroristi nás nezastrašia a ani nenarušili naše plány stretnúť sa v Paríži v rámci medzinárodného spoločenstva, aby sme čelili dôsledkom globálnych klimatických zmien.

Dosiahnuť dohodu o klimatickej zmene nebolo nikdy dôležitejšie ako teraz. Ako nedávno vyhlásil minister zahraničných vecí John Kerry: “Klimatická zmena nie je len hrozbou pre životné prostredie. Je hrozbou pre bezpečnosť a stabilitu krajín po celom svete.” Hrozba veľkého sucha, výrazného zvýšenia hladiny svetového oceánu a šokov svetovému poľnohospodárskemu systému zasiahne všetky regióny planéty.

Nicolas Stern – ekonóm zaoberajúci sa klimatickou zmenou – nedávno poznamenal, že Európa sa otepľuje rýchlejšie než iné časti sveta. Južná a stredná Európa v posledných rokoch zažila omnoho častejšie vlny horúčav, viac lesných požiarov a častejšie suchá. Americkí a slovenskí vedci zdokumentovali zmeny aj v slovenských lesoch a poukázali na vyššiu zraniteľnosť Slovenska voči extrémnym meteorologickým fenoménom.

V Paríži sa môžeme venovať nielen tejto naliehavej kríze, ale zároveň sa chopiť príležitosti transformovať globálnu energetickú závislosť našich ekonomík. Zredukovaním emisií skleníkových plynov môžeme podporiť inovácie, rozvinúť nové trhy a vytvoriť nové pracovné miesta. Úspech v Paríži by reflektoval nové globálne partnerstvo medzi vládami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou – spojenie s cieľom vyriešiť enormnú výzvu, ktorú nikto nemôže vyriešiť sám.

Spojené štáty už podnikli konkrétne kroky, aby prispeli k riešeniu klimatickej zmeny – strojnásobili svoju produkciu veternej energie, zvýšili využívanie solárnej energie 20-násobne a dosiahli rekordné štandardy efektivity využívania fosílnych palív. Spolu s Čínou, Indiou, Mexikom a Brazíliou sprostredkovali Spojené štáty diplomatickú dohodu o znížení emisií skleníkových plynov aj týchto veľkých znečistovateľov. Vedúce postavenie v boji s klimatickou zmenou preukázala aj Európska únia, ktorá sa zaviazala k zníženiu emisií o 60 percent do roku 2050 ešte pred začiatkom COP 21.

Pokračujúca solidarita v rámci Európy a partnerstvo so Spojenými štátmi sú potrebné na to, aby sme v Paríži dosiahli ambicióznu dohodu hodnú toho, čo je v hre: svet, ktorý odovzdáme ďalším generáciám.