Spoločná tlačová správa Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a Veľvyslanectva USA o návšteve štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničn

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí USA pre detské záležitosti veľvyslankyňa Susan Jacobs navštívila v dňoch 7. a 8. decembra 2015 Slovenskú republiku s cieľom rokovať s predstaviteľmi vlády SR o medzištátnych osvojeniach detí medzi USA a Slovenskou republikou.

Stretla sa s Andreou Císarovou, riaditeľkou Centra pre medinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ústredného orgánu SR pre medzištátne osvojenia podľa haagskeho Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (CIPC), ako aj s predstaviteľmi Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Veľvyslankyňa Jacobs a riaditeľka Císarová viedli produktívnu diskusiu o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi USA a Slovenskou republikou pri osvojeniach detí medzi týmito dvoma štátmi podľa haagskeho Dohovoru a vyjadrili záujem o spoločný postup pri preverovaní možností osvojenia detí, ktoré už na Slovensku prešli procesom výberu ako vhodné na osvojenie.

Ústredné orgány oboch krajín (CIPC a Úrad pre detské záležitosti Ministerstva zahraničných vecí USA) budú naďalej úzko spolupracovať so spoločným cieľom uviesť medzištátne osvojenia, podľa haagskeho Dohovoru, do praxe.