Chargé d ́Affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku Nicholas Namba slávnostne odovzdal ambasádne Ceny za ochranu ľudských práv

Chargé d ́Affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku Nicholas Namba slávnostne odovzdal výročné Ceny za ochranu ľudských práv za rok 2021, ktoré každoročne udeľuje americká ambasáda. Dodržiavanie ľudských práv po celom svete je trvalou prioritou americkej vlády. Práca obhajcov ľudských práv na Slovensku priamo ovplyvňuje životy mnohých ľudí a veľvyslanectvo oceňuje ich neprestajné úsilie o pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.

„Tento 10. ročník odovzdávania Cien za ochranu ľudských práv je pre nás dôležitou príležitosťou oceniť vás všetkých za vašu prácu pri presadzovaní a rozvíjaní hodnôt, ktoré nás spájajú – vrátane ľudských práv, tolerancie, dobrej správy vecí verejných a transparentnosti. Žijeme v historických časoch. Znova a znova sme si pripomínali základný význam ľudských práv a inšpirovali nás neuveriteľné činy odvahy a ľudskosti tých, ktorí sa v takýchto náročných časoch postavili na ich ochranu,“ povedal Chargé d ́Affaires Nicolas Namba pri odovzdávaní cien.

Cenu Woman of Courage získala profesorka Alexandra Bražinová za jej neúnavné úsilie o záchranu životov napriek kritike verejnosti a za jej osobné nasadenie pre blaho verejnosti počas najnaliehavejšej zdravotnej krízy nášho života.

Profesorka Mária Patakyová si prebrala Cenu Human Rights Defender za jej neúnavnú a neochvejnú obhajobu práv tých najzraniteľnejších.

Ďalším ocenením je cena za transparentnosť, ktorú udeľuje Veľvyslanectvo USA na pamiatku Jána Kuciaka, a ktorá sa udeľuje tým, ktorí najvýznamnejšie prispievajú k odhaľovaniu pravdy a zodpovednosti verejných činiteľov. Tento rok veľvyslanectvo cenu udelilo Cenu za transparentnosť na pamiatku Jána Kuciaka Vladimírovi Špánikovi za jeho vytrvalosť v boji za transparentnosť a obetavosť pri budovaní protikorupčnej komunity v slovenských obciach a mestách.

Počas desiateho ročníka Chargé d ́Affaires Nicolas Namba odovzdal aj Špeciálnu humanitárnu cenu ako osobitné uznanie za jedinečné humanitárne úsilie v súvislosti s evakuáciami z Afganistanu v lete minulého roka mimovládnej organizácii Mareena. Mareena cenu získala za svoje odhodlanie budovať tolerantnú spoločnosť a za svoje úsilie pomáhaťzachrániť životy tvárou v tvár humanitárnej kríze.