Výzvy a príležitosti slovenského predsedníctva

Chýba už len niekoľko dní a Slovensko sa prvýkrát ujme predsedníctva v Rade Európskej únie – a stane sa to práve v čase výnimočných výziev a príležitostí. Slovensko tak dostane možnosť sprostredkovať konsenzus medzi členskými krajinami v oblastiach, ktoré môžu prospieť Európe a jej partnerom.

Pokiaľ ide o obchodný a investičný front, Slovensko bude na čele únie v čase finálnych rozhovorov o Dohode o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, známej pod skratkou TTIP. Už tento rok môžeme dosiahnuť komplexné a ambiciózne ciele, obe strany však budú musieť pracovať s plným nasadením a vo zvýšenom tempe. Spotrebitelia a spoločnosti na oboch stranách Atlantického oceánu by tak mohli profitovať z nižších ciel a dôkladnejšej regulačnej spolupráce vyplývajúcich z dohody TTIP.

Slovensko zároveň plánuje urobiť výrazné kroky v oblasti jednotného trhu, vrátane jednotného digitálneho trhu a energetickej únie. Podobne ako TTIP aj jednotný digitálny trh môže pomôcť spotrebiteľom a firmám tým, že odstráni prekážky pre digitálny obchod, zjednoduší využívanie elektronických služieb a prístup k trhu a zároveň pritom uľahčí dostupnosť elektronického obsahu a zvýši ochranu spotrebiteľa.

Slovensko tiež bude mať príležitosť pomôcť členským štátom nájsť komplexnú a koordinovanú odpoveď na aktuálny prílev migrantov a utečencov, ktorá by sa mala zamerať na záchranu ľudských životov, poskytovanie včasnej humanitárnej pomoci a presadzovanie migračnej politiky, ktorá bude zároveň humánna a povedie k udržiavaniu poriadku.

Slovensko okrem iného povedie úniu v čase posilňovania vzťahov EÚ s krajinami Východného partnerstva. Je kľúčové, aby sme zachovali jednotu pri bránení suverenity a územnej integrity Ukrajiny. Spojené štáty s Európskou úniou musia spolu presadzovať sankcie voči Rusku až dovtedy, kým táto krajina nezačne plniť svoje záväzky vyplývajúce z minských dohôd.

Pri všetkých uvedených snahách je nevyhnutné zachovať transatlantickú jednotu. Väčšiu prosperitu pre spotrebiteľov a firmy na oboch stranách Atlantiku, uplatňovanie našich hodnôt a spoločné riešenia pre neustále sa meniaci svet zabezpečíme len vtedy, keď budeme naďalej spolupracovať ako partneri a spojenci.