Čakacie lehoty na vízový pohovor

Čakacie lehoty na vízový pohovor

Približné čakacie lehoty na vízový pohovor pre REZIDENTOV na Slovensku  

Typ neprisťahovaleckého víza / Čakacie lehoty

Turistické vízum (B1/B2) – 7 kalendárnych dní

Tranzitné vízum/vízum pre členov posádky (C1, D, C1/D) – 2 kalendárne dni
Študentské vízum/Výmenný pobyt (F, M, J) – 2 kalendárne dni
Dočasné pracovné vízum na základe petície (H, L, O, P, Q) – 2 kalendárne dni
Žiadosti o vízum bez pohovoru pre všetky schválené kategórie víz  –  7 kalendárnych dní

Približné čakacie lehoty na vízový pohovor pre NEREZIDENTOV na Slovensku

Typ neprisťahovaleckého víza / Čakacie lehoty 

Turistické vízum (B1/B2) –  90 kalendárnych dní

Tranzitné vízum/vízum pre členov posádky (C1, D, C1/D) – 14 kalendárnych dní
Študentské vízum/Výmenný pobyt  (F, M, J)  – 7 kalendárnych dní
Dočasné pracovné vízum na základe petície (H, L, O, P, Q)  – 14 kalendárnych dní