Čakacie lehoty na vízový pohovor

Čakacie lehoty na vízový pohovor

Približné čakacie lehoty na vízový pohovor pre REZIDENTOV na Slovensku  

Typ neprisťahovaleckého víza / Čakacie lehoty

Turistické vízum (B1/B2) –  9 kalendárnych dní

Tranzitné vízum/vízum pre členov posádky (C1, D, C1/D) – 9 kalendárnych dní
Študentské vízum/Výmenný pobyt (F, M, J) –   9 kalendárnych dní
Dočasné pracovné vízum na základe petície (H, L, O, P, Q) –  9 kalendárnych dní
Žiadosti o vízum bez pohovoru pre všetky schválené kategórie víz  –  7 kalendárnych dní

Približné čakacie lehoty na vízový pohovor pre NEREZIDENTOV na Slovensku

Typ neprisťahovaleckého víza / Čakacie lehoty 

Turistické vízum (B1/B2) –  210 kalendárnych dní

Tranzitné vízum/vízum pre členov posádky (C1, D, C1/D) – 21 kalendárnych dní
Študentské vízum/Výmenný pobyt  (F, M, J)  – 35 kalendárnych dní
Dočasné pracovné vízum na základe petície (H, L, O, P, Q)  – 15 kalendárnych dní