Čakacie lehoty na vízový pohovor

Čakacie lehoty na vízový pohovor

Približné čakacie lehoty na vízový pohovor pre REZIDENTOV na Slovensku  

Typ neprisťahovaleckého víza / Čakacie lehoty

Turistické vízum (B1/B2) – 14 kalendárnych dní

Tranzitné vízum/vízum pre členov posádky (C1, D, C1/D) – 7 kalendárnych dní
Študentské vízum/Výmenný pobyt (F, M, J) – 7 kalendárnych dní
Dočasné pracovné vízum na základe petície (H, L, O, P, Q) – 7 kalendárnych dní
Žiadosti o vízum bez pohovoru pre všetky schválené kategórie víz  –  7 kalendárnych dní

Približné čakacie lehoty na vízový pohovor pre NEREZIDENTOV na Slovensku

Typ neprisťahovaleckého víza / Čakacie lehoty 

Turistické vízum (B1/B2) – 28 kalendárnych dní

Tranzitné vízum/vízum pre členov posádky (C1, D, C1/D) – 7 kalendárnych dní
Študentské vízum/Výmenný pobyt  (F, M, J) – 7 kalendárnych dní
Dočasné pracovné vízum na základe petície (H, L, O, P, Q) – 7 kalendárnych dní