Overseas Security Advisory Council

Rada pre bezpečnosť v zahraničí – The Overseas Security Advisory Council (OSAC) bola zriadená v roku 1985 na základe Zákona o federálnom poradnom výbore (Federal Advisory Committee Act) s cieľom podporovať bezpečnostnú spoluprácu medzi záujmami amerického súkromného sektora vo svete a Ministerstvom zahraničných vecí USA. Rada OSAC sa medzičasom stala mimoriadne úspešným spoločným projektom, ktorý americkým podnikom a organizáciám poskytuje nástroje potrebné na riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou v zahraničí. OSAC je bezplatná služba pre organizácie súkromného sektora so sídlom v USA alebo akciové spoločnosti so zahraničnými prevádzkami zaregistrované v USA.

OSAC podporuje účinnú spoluprácu tým, že americkému súkromnému sektoru pomáha lepšie predvídať bezpečnostné pomery, vrátane identifikácie a sledovania ohrození, najmä pokiaľ sú zamerané proti zamestnancom, zariadeniam, investíciám, záujmom a duševnému vlastníctvu súkromného sektora. Okrem poskytovania včasných bezpečnostných informácií umožňujúcich prijať potrebné opatrenia OSAC napomáha aj rozvoj nových trhov poskytovaním presných hodnotení súčasného aj budúceho bezpečnostného prostredia. S cieľom zabezpečiť, aby sa kritické bezpečnostné informácie dostali k tým, ktorí ich potrebujú a vtedy, keď ich potrebujú, OSAC je k dispozícii 24 hodín denne a sedem dní v týždni, aby mohla odpovedať na otázky zúčastnených subjektov v podobe odbornej analýzy rýchlo sa meniacich bezpečnostných výziev v zahraničí.

Na webovom sídle www.OSAC.gov nájdu zúčastnené subjekty najnovšie informácie týkajúce sa bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, verejné oznamy, bulletin Úradu pre konzulárne záležitosti, odporúčania týkajúce sa cestovania, informácie o významných výročiach, profily teroristických skupín, správy o kriminalite a bezpečnosti v jednotlivých krajinách, správy o špeciálnych témach, zahraničné tlačové správy a oveľa viac. Do mechanizmu výmeny informácií v rámci rady OSAC sú zapojení aj pracovníci odborných organizácií pre výskum medzinárodnej bezpečnosti, ktorí slúžia výhradne americkému súkromnému sektoru. Okrem toho OSAC udržiava celosvetovú sieť Country Councils, prostredníctvom ktorých sa americké veľvyslanectvá a konzuláty spájajú s miestnou americkou komunitou na účely výmeny bezpečnostných informácií.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie alebo chcete pristúpiť, navštívte stránku www.OSAC.gov.