Obchod

Vitajte v sekcii webového sídla Veľvyslanectva USA zameranej na posilňovanie obchodných väzieb medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Zahraničná obchodná služba na Veľvyslanectve USA v Bratislave aktívne podporuje záujmy USA na slovenskom trhu. Naším hlavným cieľom je podporovať americký export na Slovensko a priame zahraničné investície zo Slovenska do USA.

Americkým firmám poskytujeme služby od sprostredkovania kontaktov s distribútormi a miestnymi zástupcami v Slovenskej republike až po vyhľadávanie partnerov, prieskum trhu, povinnú starostlivosť (due diligence) a ochranu duševného vlastníctva produktov a služieb. Slovenským firmám poskytujeme služby od vyhľadania a sprostredkovania kontaktov na amerických výrobcov produktov a dodávateľov služieb až po pomoc pri realizácii investičných zámerov kdekoľvek v USA.

Sme radi, že vám môžeme pomôcť pri vypracúvaní stratégie vstupu na trh a riešení ďalších obchodných otázok, s ktorými by ste sa mohli stretnúť. Dynamický tím nášho veľvyslanectva je pripravený spolupracovať s vami na dosahovaní vašich podnikateľských cieľov. Ďalšie informácie týkajúce sa našich obchodných služieb a prieskumu obchodných príležitostí na slovenskom trhu a investičných príležitostí nájdete nižšie.