Budujeme na odvahe našich predchodcov byť slobodní

Presne pred sto rokmi sa predstavitelia Čechov a Slovákov žijúcich v Spojených štátoch zišli v Pittsburghu v štáte Pennsylvánia a podpísali „rodný list“ prvej Československej republiky. Tento dokument, pôvodne dielo T. G. Masaryka, je elegantne jednoduchý a jasný. Zámer Pittsburskej dohody je, že sa Slováci a Česi budú snažiť vytvoriť nezávislú demokratickú republiku; že sa budú rešpektovať práva a totožnosť Slovákov a že Česi a Slováci v USA pomôžu založiť novú republiku.

Tvrdá práca signatárov Pittsburskej dohody a ďalších slovenských vlastencov ako Milan Rastislav Štefánik sú nám aj dnes vzorom.

Predovšetkým ukazujú moc obyčajných ľudí, ktorí môžu vziať svoj politický osud do vlastných rúk. Slováci a Česi, ktorí sa stretli v Pittsburghu si uvedomili, že odvážni ľudia dobrej vôle musia spolupracovať, aby si uskutočnili sen o slobodnej, demokratickej domovine v strednej Európe. Aj dnes musia Američania a Slováci nasledovať príklad svojich predkov, aby posilnili vzájomné priateľstvo a ďalší vývoj Slovenska ako slobodného, prosperujúceho a suverénneho štátu.

Pittsburská dohoda tiež ukazuje hlboké, trvalé puto založené na spoločných hodnotách obyvateľov Slovenska a Spojených štátov. Nie náhodou sa tvorcovia prvého demokratického národa v strednej Európe inšpirovali princípmi a zakladajúcimi dokumentmi USA. Komunity vysťahovalcov v USA, ktorí sa podieľali na založení demokratického Československa, mali osobnú skúsenosť s pozitívami, ktoré prináša sloboda. Snažili sa preniesť rovnaké výhody aj svojim krajanom v Európe. Títo mali pritom plnú podporu a pomoc Spojených štátov. Už v januári 1918 Woodrow Wilson v desiatom zo svojich známych „Štrnástich bodov“ podporil slobodné a demokratické Československo.

Pittsburská dohoda nám pripomína, že Slováci sa už viac ako sto rokov snažia naplno zúčastňovať a prispievať k transatlantickému spoločenstvu západných demokracií. Zároveň ukazuje, že Spojené štáty stoja s ľudom Slovenska ako priateľ, partner a spojenec od počiatkov demokracie v strednej Európe. Po celý tento rok oslavujeme storočnicu prvej Československej republiky a dvadsaťpäť rokov slovenskej samostatnosti s mottom „Odvaha byť slobodní“. Po predkoch sme zdedili pôsobivé dedičstvo – odkaz odvahy. Dnešné Slovensko je aj vďaka tomu najblahobytnejšie, najslobodnejšie a najbezpečnejšie v celej svojej histórii. My tak dnes môžeme budovať na úspechoch minulosti a vytvoriť ešte sľubnejší zajtrajšok pre budúce generácie Slovákov a Američanov.