Americký deň v Trnave

Americký deň v Trnave

Poskytneme vám informácie o USA, výmenných programoch a možnostiach cestovania.

15:10 – Koncert 101st Airborne

16:15 – Novinky o programe Summer Work & Travel

16:30 – Kulinárska show s ochutnávkou

17:00 – Koncert 101st Airborne

17:45 – Žrebovanie 2 víťazov štipendia SWT

Atrakcie: maľovanie na tvár, hravé bádanie s GLOBE, popcorn a súťaže počas celého programu

Od 15:00 do 17:30 každých 30 minút:

·         vstup do mobilného planetária

·         virtuálna realita NASA: 1.posch. Divadla Jána Palárika

 

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční na Trnavskej univerzite, Hornopotočná 23.