Veľvyslankyňa Bridget Brink sa pripája k oslavám SNP

„Dnes sa spolu s prezidentom Trumpom a americkým ľudom pripájam k oslavám 75.výročia SNP, keď odvážni Slováci a Slovenky povstali a bojovali za slobodu proti nacistickým okupantom. Pripomíname si obeť a odvahu slovenského ľudu počas povstania. Sme hrdí na to, že Amerika stála po vašom boku a poskytovala materiálnu, leteckú podporu a tajnú operačnú misiu.
Spojené štáty a Slovensko sú už viac ako 100 rokov priatelia, partneri a spojenci. Pri príležitosti tohto slávnostného výročia sa znovu zaväzujeme ideálom slobody a demokratickej správy vecí verejných, ktoré slúžia ako základ nášho transatlantického partnerstva.“