Slovensko podpísalo dohodu s prestížnym Massachusetts Institute of Technology

Dňa 12. mája Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Spojených štátoch amerických slávnostne odštartoval spoluprácu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) o financovaní spoločných projektov a výskumnej spolupráci. Spolupráca je založená na Memorande o porozumení a vzájomnej spolupráci, ktoré dnes slávnostne uviedli do života professor Markus Buehler (MIT), Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a Chargé d’affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku Natasha Franceschi. Spoločné memorandum v hodnote dvestodvadsaťpäťtisíc dolárov je platné tri roky, teda do roku 2024.

“Medzi absolventmi alebo vedcami Massachusetts Institute of Technology je takmer 100 laureátov Nobelovej ceny, približne 30 víťazov Turingovej ceny za technický prínos počítačovej komunite či 41 astronautov, alebo 16 vedeckých vedúcich predstaviteľov U.S. Air Force. Táto dohoda medzi Slovenskom a MIT prepojí najlepších slovenských vedcov s jednou z najlepších univerzít na svete a posilní spoluprácu medzi tými najlepšími a najbystrejšími z oboch našich krajín,” povedala Chargé d’affaires Natasha Franceschi.

Dohoda umožňuje každoročne financovať spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi v počiatočných fázach formou malých grantov až do výšky 30 000 dolárov. Slovenskí vedci tak dostanú jedinečnú príležitosť získať praktické skúsenosti v prostredí prestížnej výskumnej inštitúcie. Cieľom programu je teda naštartovať dlhodobú spoluprácu medzi výskumnými pracovníkmi, ako aj nadviazať pracovné vzťahy medzi zahraničnými univerzitami a MIT, aby tak otvorili dvere aj výmenným programom pre študentov.

Vyhlásenie samotnej výzvy a výber projektov bude v gescii MIT, slovenský rezort investícií bude mať poradný hlas. Otvorenie výzvy na predkladanie prihlášok bude v polovici septembra, pričom výzva bude otvorená do polovice decembra. Vyhlásenie víťazných projektov je naplánované na 1. apríla 2022. Informácie o zverejnení výzvy bude možné sledovať na stránke MIT aj MIRRI.

Massachusetts Institute of Technology patrí medzi najlepšie univerzity na svete, najmä pokiaľ ide o oblasť prírodných, technických, ale aj spoločenských vied. Fond umožní spoluprácu a podporu špičkových slovenských vedcov s partnemi z MIT.