Slovenskí stredoškoláci sa už môžu hlásiť na bezplatný ročný študijný pobyt v USA

Chceš aj ty stráviť rok v USA, vyskúšať si život amerického teenagera a študovať na americkej strednej škole? Štipendijný program FLEX ti to umožní!

BRATISLAVA – Slovenskí stredoškoláci majú opäť možnosť získať štipendium na bezplatný ročný pobyt v USA. Túto príležitosť majú vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (FLEX), ktorý financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov a implementuje ho nezisková vzdelávacia organizácia American Councils for International Education. 

Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. Štipendisti získajú šancu žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v auguste 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. 

Slovenskí záujemcovia o ročný študijný pobyt v školskom roku 2021-22 sa môžu do programu prihlasovať od 1.9.2020. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex do 15.10.2020. O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím. 

Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria: 

– Majú slovenské občianstvo – Narodili sa medzi 15.7.2003 – 15.7.2006 – V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy (alebo ekvivalent na 8-ročných 

gymnáziach). V prípade 5-ročných gymnázií môžu o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka. – Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni – Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní) 

Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou. 

Štipendisti si tak na rok vyskúšajú život amerického teenagera a naučia sa rešpektovať odlišnosti iných kultúr. Po roku v zahraničí sa vracajú domov samostatnejší a pripravenejší na život v čoraz viac prepojenom svete. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré mnoho krát pretrvávajú po celý život. Absolventi programu často študujú na prestížnych vysokých školách a uplatňujú sa na zaujímavých pozíciach. 

FLEX nedávno oslávil 27 rokov svojej existencie. Prví stredoškoláci vycestovali do USA v školskom roku 1993-94. Jeho financovanie presadil v americkom Kongrese senátor Bill Bradley, aby po páde komunizmu posilnil vzájomné porozumenie medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovietskym zväzom. Odvtedy sa štipendium rozšírilo aj do ďalších štátov. V rámci Európskej únie program funguje už niekoľko rokov v Poľsku, Rumunsku a Pobaltí. V roku 2018 sa k týmto krajinám pridalo aj Česko, Grécko, Maďarsko a Slovensko. 

Pozrite si leták programu tu: Slovakia FLEX flyer 2020

Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/